முருகம்மாள்-12

Posted: July 30, 2014 in கவிதை

கோலப்பொடிக்காரன்
கூப்பாடு போட்டபடி கடக்கிறான்

மேலவீட்டு தெய்வானை பாட்டி
பெருஞ்சிரிப்பு சிரிக்கிறாள்

கீழவீட்டில் கனகா இல்லை -அமைதி

பசுங்கன்றொன்று எங்கோ விசும்புகிறது

இரண்டாம் சுற்றில் கோலப்பொடிக்காரன்
இம்முறை எதிர் வீட்டு துரச்சிஅக்கா பேரம் பேசுகிறாள்

முற்றத்து முருங்கைமரம்

காற்றுடன் பேசும் ஒலிகூட கேட்கிறது

கூடத்தில் காய்ச்சலால்
ஒருக்களித்து கிடக்கும்
முருகம்மாவிற்கு

கூடவே வகுப்பறையில்
இந்நேரம் ஒலித்துக்கொண்டிருக்கும்
ஆதிலிங்க வாத்தியாரின் குரலும்..!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s