பார்ப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை

Posted: May 5, 2015 in கவிதை

கால்நடைகள் புசிக்காமலிருக்க சுற்றிலும்
மூங்கில் வேய்ந்து ஆசையாய் வளர்த்த மாமரம்
அசுர வளர்ச்சியடைந்து குடிசையின் தெற்குச்சுவரை
வேர் நுழைத்துப் பிளந்து வைத்திருக்கிறது

சித்திரைவிசு தினத்தில் சுகுமாரன் ஆசாரி
தெக்குமேட்டு புளியமரம் அறுத்து உண்டாக்கிய
தலைவாசல் கதவு கரையான் புற்றாகியிருக்கிறது

துவைப்பதற்காக கல் குவாரியிலிருந்து
கொண்டு வந்து வளவுக்குள் பதித்த
பாட்டமான கருங்கல்லைச்சுற்றி
புதர் மண்டிக்கிடக்கிறது

முற்றத்து முருங்கை மரத்திற்கும்
வேலியில் நிற்கும் வாதமுடக்கி மரத்திற்கும்
கட்டப்பட்ட துணி காயப்போடும் நைலான் கயிறு
அறுந்து நிறமிழந்து பிரியாகி தொங்குகிறது

காற்று பிடுங்கி வழித்தெறிந்த கூரை வழி
வானம் பார்த்து கரையான் தின்று கிடக்கிறது
உணர்ச்சியற்ற வெற்று புணர்வுக்குப்பின்
சுருட்டி எறியப்பட்ட பாயும் கிழிந்த சேலையும்

இவைகளைத் தவிர அங்கு பார்ப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s