சிறுகதை-புட்டுக்குழல்

Posted: June 2, 2015 in சிறுகதை

சொல்வனம் 129-வது இதழில் எனது “புட்டுக்குழல்” என்ற சிறுகதை வெளியாகியுள்ளது.சொல்வனத்திற்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் 🙂

http://solvanam.com/?p=40093

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s